Sudski tumac Beograd - Prevodilac za nemacki i engleski jezik, Kontakt: Dobračina 33/III 063 203 426 - 011 4074514- Email: prevodilacka.kancelarija@gmail.com

Često se pitate pisajući neki tekst da li ste nešto pravilno napisali i da li će Vaše rečenice biti dobro protumačene. Obično se u tom trenutku setite da bi bilo jako dobro pronaći nekoga ko će sav taj tekst pregledati, ispraviti, dodati određene finese kako bi Vaš tekst proizveo pun efekat kod čitalaca. Međutim postoji i ona druga strana ljudi koja smatra da su bez grešni i da im pomoć lektora nije potrebna. Često viđate u govorima zvaničnika, političara, glumaca, umetnika pa čak i akademika i profesora značajne propuste u samom tekstu koje mogu u velikoj meri promeniti i kontekst ali i umanjiti važnost samog govora. 

Često se događa da se autorski tekst ne ukalap baš sasvim u koncept jezičkih standarda bilo da su u pitanju stilski bilo gramatički lapsusi. Tada nastupa lektor koji u skladu sa važećim pravopisom jezika na kom je tekst pisan i u skladu sa gramatičkim i stilskim normama vrši ispravke. Često se u jezičkom svetu lektor smatra cepidlakom koji samo traži greške "dlaku u jajetu " žargonski rečeno ali ispravke lektora ne treba protumačiti loše niti ih lično primati k' srcu već ih racionalno prihvatiti i na taj način obogaćivati sebe i svoj način pisanja.

Sudski tumači i prevodioci kancelarije Obradović pomoći će Vam svojim stručnim zanjem da dobijete potpuno pravopisno ispravne, stilski i profesionalno uređene tekstove 

 

Pronađite nas i pratite nas

Sudski tumač i prevodilac Obradović se nalazi u centru Beograda, Dobračina 33/III

  11000 Beograd, Dobračina 33/III
  +381 (63) 203 426
  +381 (11) 4074 514
  +381 (11) 4074 516
  prevodilacka.kancelarija@gmail.com