Sudski tumac Beograd - Prevodilac za nemacki i engleski jezik, Kontakt: Dobračina 33/III 063 203 426 - 011 4074514- Email: prevodilacka.kancelarija@gmail.com

Advokatura je oblast rada koja podrazumeva stručnu podršku ljudima u stvarima i sporovima u kojima se odlučuje o njihovim pravima odnosno nekim za njih važnih životnih odluka i situacija koje su u vezi sa poštovanjem ustavnih, zakonskih i drugih propisanih akata. Advokati imaju važnu ulogu u razumevanju važnih pitanja za vas, zatim vaših prava i borbi za pravdu uz pravilan načina za izražavanja vaših stavova. Ipak, ne zahteva svaka takva situacija angažovanje advokata, zato vam u nastavku donosimo situacije kada vam je podrška i pomoć stručnog lica zaista potrebna.

NEDOVOLJNO POZNAVANJA ZAKONA I PROCEDURA

Ukoliko vam se učini da je situacija za koju tražite pravdu suviše komplikovana, da vas koči nedovoljno poznavanje pravne materije, da ne znate odakle da počnete i kako da regujete to je znak da će vam trebati usluga advokata. Advokati pružaju pravne savete, a ima onih i koji to rade besplatno. Ukoliko vam je potrebno samo tumačenje zakona koje nije uvek tako jednostavno, advokati dobro poznaju zakone, imaju iskustva iz prakse i mogu vam pomoći.

POMOĆ PRI NADOKNADI ŠTETE

U ovom slučaju imamo dve situacije - možete biti onaj koji potražuje nadoknadu štetu ili sa druge strane onaj od koga se traži prekomerna naplata štete (koja može biti materijalna i nematerijalna). Ove situacije zahtevaju dobro poznavanje zakonskih procedura pre svega Zakona o obligacionim odnosima, te vam advokati mogu biti veoma važna podrška. Štete različitog oblika i dejstva mogu biti prouzrokovane u svkodnevnim životnim okolnostima, a najbolji primeri za to su ujed pasa lutalica, saobraćajne nezgode, zatim nesrećni slučajevi na poslu, ulici i drugom mestu. Cilj je kao i u svakom pravnom poslu dostizanje pravde.

KOD MALOLETNIH UČINIOCA KRIVIČNIH DELA – ADVOKATI OBAVEZNI

U oblasti maloletničke delinkvencije i postupcima koji uz to idu obavezno je prisustvo branioca maloletnog učionicao krivičnog dela (od 14. do 18. godine života). S obzirom na obaveznost prisustva branioca u ovim situacijama i odredbe Zakona o maloletnim učiniocima krivičih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica branioca možete birati sami, a u slučaju da to ne želite ili ne možete da priuštite dobićete branioca po službenoj dužnosti. Ono što je bitno napomenuti jeste da lica koja aganžujete kao branioce, tj. advokati koje angažujete u ove svrhe moraju imati licencu za odbranu maloletnih lica u krivičnim postupcima.

NEPRAVEDNA PODELA IMOVINE

Danas se ljudi često odlučuju da kada dođu u najstarije životno doba imovinu koju su stekli za života podele pre svoje smrti i za to postoje različiti načini – testamentom, ugovorima o poklonu, ugovorima o doživotnom izdržavanju, ugovorima o ustupanju imovine za života i dugo. U praksi često postoji i ono što zovemo ,,porodičnim dogovorom, pa se uz usmeni dogovor imovina iz zaostvštine podeli na prvom ročištu u skladu sa tim dogovorom. Sve ovo se dešava iz razloga da ne bi dolazilo do sporova u ostavinskim postupcima, koji su često bili uzrok razdora i svađa u porodicama. Ipak, ukoliko budete u situaciji da je došlo nepravedne podele imovine, ili ste podelom nezadovoljni, advokati koji su usko specijalizovani za tu oblast omogućiće vam da zastupate svoje interese potkovane i pravnim normama, a ne samo na ličnim uverenjima i mišljenju.

SLOŽENOST RAZVODA BRAKA

Ovo je još jedna od situacija u kojoj većina ljudi koja se u njoj nađe odluči da angažuje advokata, a sam predmet postupka razvoda braka upravo može sadržati i deo o podeli zajedničke imovine stečene u braku. Advokati vam mogu samo dati pravni savet, advokati vas u ovim postupcima mogu zastupati, advokati vam mogu pisati potrebna inicijalna akta kao i sve druge potrebne podneske.

Pronađite nas i pratite nas

Sudski tumač i prevodilac Obradović se nalazi u centru Beograda, Dobračina 33/III

  11000 Beograd, Dobračina 33/III
  +381 (63) 203 426
  +381 (11) 4074 514
  +381 (11) 4074 516
  prevodilacka.kancelarija@gmail.com