Sudski tumac Beograd - Prevodilac za nemacki i engleski jezik, Kontakt: Dobračina 33/III 063 203 426 - 011 4074514- Email: prevodilacka.kancelarija@gmail.com

Jedna od najčešćih usluga koje naša agencija svakodnevno obavlja jeste sudski tumač za engleski jezik u centru Beograda. Kvalitetni stručni overeni prevodi sa pečatom sudskog tumača sa engleskog na srpski jezik.Sudski tumači za engleski jezik obavljaju i usluge overenog tumačenja sa srpskog na engleski jezik.   

Naši sudski tumači za nemački jezik Vam stoje na usluzi:

  • sudski tumač sa engleskog na srpski jezik
  • sudski tumač sa engleskog na nemački jezik
  • sudski tumač sa nemačkog na engleski jezik
  • sudski tumač sa engleskog na srpski jezik
  • lektura i korektura tekstova na engleskom jeziku
  • prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik
  • prevod sa overom sudskog tumača za engleski jezik
  • prisustvo sudskog tumača za engleski jezik

Prevodimo i overavamo sa engleskog jezika lična dokumenta (diplome, svedočanstva, potvrde, ugovori,tendersku dokumentaciju), pravna i sudska dokumenta, tehničku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja itd. Usluge lekture i korekture podrazumevaju stilsku, gramatičku i jezičku obradu teksta koja odgovara dotičnom jeziku takodje i proveru i ispravljanje slučajnih interpukcijskih, tipografskih, pravopisnih ili ostalih grešaka ili drugih manjih propusta. Usluge naših sudskih tumača za engleski jezik koriste i mnogobrojne Beogradske prevodilačke kancelarije tako da nam je to jedan od pokazatelja da svoj posao obavljamo maksimalno profesionalno i najpovoljnije u Beogradu

Pronađite nas i pratite nas

Sudski tumač i prevodilac Obradović se nalazi u centru Beograda, Dobračina 33/III

  11000 Beograd, Dobračina 33/III
  +381 (63) 203 426
  +381 (11) 4074 514
  +381 (11) 4074 516
  prevodilacka.kancelarija@gmail.com